در شهر یاسوج ، به علت الکترونیکی برگزار شدن انتخابات فقط با کد انتخاباتی می توان رای داد.
کد خبر: ۴۲۲۰۸۸
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۸ 10 May 2017
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانداری بویراحمد طی اطلاعیه های جداگانه ای ، اسام و کدهای نامزدهای انتخاباتی شهر های مختلف شهرستان بویراحمد را اعلام کزد.
لازم به توضیح است در شهر یاسوج ، به علت الکترونیکی برگزار شدن انتخابات فقط با کد انتخاباتی می توان رای داد و لزوم هماهنگی و برنامه ریزی مردم برای شرکت در انتخابات و اخذ رای ضروری است.
نامزدها و کدهای انتخاباتی یاسوج
فرماندار بویراحمد طی اطلاعیه ای کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج را اعلام کرد، متن این اطلاعیه بدین شرح است:
در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر یاسوج می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج به شرح زیر می باشد:
– ۱ آقای فرشید احمدی کیش مشهور به احمدی فرزند بندر کد نامزد ۱۲۵
– ۲ آقای محمدطاهر احمدی نژاد فرزند طلائى کد نامزد ۱۲۶
– ۳ آقای آیت اله اخلاق پی فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۲۷
– ۴ خانم محبوبه آذرگشسب فرزند منصور کد نامزد ۱۲۸
– ۵ آقای سیدرضا آذرگون فرزند اله بخش کد نامزد ۱۲۹
– ۶ آقای جلال آذری فر فرزند علی کد نامزد ۱۴۱
– ۷ آقای علی آراوند مشهور به عسکر فرزند امان اله کد نامزد ۱۴۲
– ۸ آقای سیدضیاءالدین ارشدی فرزند سیدمحمدطاهر کد نامزد ۱۴۶
– ۹ آقای کیوان آشنا فرزند رحیم کد نامزد ۱۴۸
– ۱۰ آقای ذبیح اله اصالت فرد فرزند نصیب الله کد نامزد ۱۴۹
– ۱۱ آقای سیدهدایت اکبری مشهور به معروف به مهندس اکبری فرزند حنظل کد نامزد ۱۵۲
– ۱۲ آقای علی اکبری تبار فرزند بند على کد نامزد ۱۵۴
– ۱۳ آقای کرامت اله اکوانیان فرزند امان اله کد نامزد ۱۵۶
– ۱۴ آقای خدابخش امیری فرزند سیف اله کد نامزد ۱۵۷
– ۱۵ آقای هدایت اله امیری یاسوج فرزند امرالله کد نامزد ۱۵۸
– ۱۶ آقای محمدقاسم امیریان یاسوج فرزند محمدعلى کد نامزد ۱۵۹
– ۱۷ آقای جمشید انصاری فرزند علی کد نامزد ۱۶۱
– ۱۸ آقای عیسی انصاری فرزند کرم کد نامزد ۱۶۲
– ۱۹ آقای فرخ باقرپور فرزند حبیب کد نامزد ۱۶۴
– ۲۰ آقای اسماعیل باقری فرزند حاصل کد نامزد ۱۶۵
– ۲۱ آقای نصیر باقری اصل فرزند اسد کد نامزد ۱۶۷
– ۲۲ آقای علی بختیاری قوام آبادسفلی مشهور به على بختیاری فرزند مسیح اله کد نامزد ۱۶۸
– ۲۳ آقای یعقوب برفر فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۶۹
– ۲۴ خانم مریم برهمن فرزند عبدالرحمان کد نامزد ۱۷۱
– ۲۵ آقای رضا بندانی فرزند دیدارقلی کد نامزد ۱۷۲
– ۲۶ آقای مرتضی بهشتی فرزند صدراله کد نامزد ۱۷۵
– ۲۷ آقای مجید بیانی فر فرزند غلام محمد کد نامزد ۱۷۶
– ۲۸ آقای سرخاب بی ننده فرزند محراب کد نامزد ۱۷۸
– ۲۹ آقای طاهر پادیز فرزند هومان کد نامزد ۱۷۹
– ۳۰ آقای بهرام پارساء فرزند مراد قلى کد نامزد ۱۸۱
– ۳۱ آقای ابوالحسن پردال فرزند یزدان بخش کد نامزد ۱۸۴
– ۳۲ آقای محمد پژوهش فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵
– ۳۳ آقای سیدمحمدعلی پناهنده فرزند سید عبد محمد کد نامزد ۱۸۶
– ۳۴ آقای ابراهیم پناهی فرزند خنجر کد نامزد ۱۸۷
– ۳۵ آقای فرزاد پورابراهیم فرزند غلام رضا کد نامزد ۱۸۹
– ۳۶ آقای داود پویان صفت فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۱۹۱
– ۳۷ آقای سیدکاظم تقویان فرزند سید على کد نامزد ۱۹۲
– ۳۸ آقای سیدعطاءاله تقوی مهر فرزند سید امراله کد نامزد ۱۹۴
– ۳۹ آقای سیدامیدرضا توفیقی نسب فرزند سیدسیف اله کد نامزد ۱۹۵
– ۴۰ آقای محسن تیربند فرزند نجاتعلی کد نامزد ۱۹۶
– ۴۱ آقای امیر تیماس فرزند فریدون کد نامزد ۱۹۷
– ۴۲ آقای الله کرم جانی پور فرزند عبداله کد نامزد ۱۹۸
– ۴۳ آقای ایمان جاودانه فرزند امیر کد نامزد ۲۱۲
– ۴۴ آقای موسی جاوید فرزند فرج اله کد نامزد ۲۱۴
– ۴۵ آقای ابوطالب جاویدانه فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۱۵
– ۴۶ آقای جواد جلالی فرزند راه خدا کد نامزد ۲۱۶
– ۴۷ آقای جابر جمال سیرت مشهور به جاوید فرزند کاوس کد نامزد ۲۱۷
– ۴۸ آقای کامران جهانبازی جهان آباد فرزند فرامرز کد نامزد ۲۱۸
– ۴۹ آقای داریوش جهانشاهی فرزند نصراله کد نامزد ۲۴۱
– ۵۰ آقای فرشید چترآذر فرزند زواره کد نامزد ۲۴۲
– ۵۱ خانم سیده رقیه حجازی فرزند سید قدرت اله کد نامزد ۲۴۵
– ۵۲ آقای هجیر حجتی مشهور به حجتى فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۲۴۶
– ۵۳ آقای سیدصابر حسینی فرزند سیدعلی رحم کد نامزد ۲۴۷
– ۵۴ آقای پرویز حقیقت فرزند چنگیز کد نامزد ۲۴۸
– ۵۵ خانم آزیتا حکمتی اصل فرزند بهرام کد نامزد ۲۴۹
– ۵۶ خانم رقیه حمیدی فرزند امان اله کد نامزد ۲۵۱
– ۵۷ خانم فرزانه حیدری فرزند بهرام کد نامزد ۲۵۲
– ۵۸ آقای محمدجعفر خجسته زاده فرزند ظفر کد نامزد ۲۵۴
– ۵۹ آقای سیدمحمد خلق اصل فرزند اصغر کد نامزد ۲۵۶
– ۶۰ آقای مسعود خوبانی فرزند حسن کد نامزد ۲۵۷
– ۶۱ آقای سرافراز دارا فرزند رحمان کد نامزد ۲۵۸
– ۶۲ آقای سیددانیال دانشی فرزند سید عبد الخالق کد نامزد ۲۵۹
– ۶۳ آقای عطاءاله دانشی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۱
– ۶۴ آقای احسان دانشی اصل مشهور به دانشى فرزند محمد جعفر کد نامزد ۲۶۲
– ۶۵ آقای صمد دبیقی فرزند امراله کد نامزد ۲۶۴
– ۶۶ آقای بابک درست فرزند فاضل کد نامزد ۲۶۵
– ۶۷ آقای محسن دستمرد مشهور به امیر محسن فرزند غیب اله کد نامزد ۲۶۷
– ۶۸ آقای محمد دل روز مشهور به سید محمد فرزند خلیفه کد نامزد ۲۶۸
– ۶۹ آقای محمدرحیم دهراب پوردولت آباد فرزند یدالله کد نامزد ۲۶۹
– ۷۰ آقای مراد دیودوست فرزند گرگ الله کد نامزد ۲۷۲
– ۷۱ آقای سیدیعقوب ذوالفقاری فر مشهور به دکترسیدیعقوب عوض زاده فرزند سیدجواد کد نامزد ۲۷۴
– ۷۲ خانم معصومه سادات رامی فرزند سیدنضیل کد نامزد ۲۷۶
– ۷۳ آقای علی رحیمی بهمیاری فرزند رضاقلى کد نامزد ۲۷۸
– ۷۴ آقای مهدی رستمی یاسوجی فرزند على کد نامزد ۲۷۹
– ۷۵ آقای حمید رشیدی تل گه فرزند قهرمان کد نامزد ۲۸۱
– ۷۶ آقای ناصر رمضانی فر فرزند یداله کد نامزد ۲۸۲
– ۷۷ آقای محمدباقر رهامی فرزند محسن کد نامزد ۲۸۴
– ۷۸ آقای اسماعیل ره انجام امیرآباد فرزند سیف الله کد نامزد ۲۸۵
– ۷۹ خانم زینب زرین مشهور به شیرین بانو فرزند درویش کد نامزد ۲۸۶
– ۸۰ خانم حمیده زعیمی فرزند محمد کد نامزد ۲۸۷
– ۸۱ خانم زهرا زمانی محمودآباد فرزند محمد کد نامزد ۲۸۹
– ۸۲ آقای اسماعیل ستار فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۹۱
– ۸۳ آقای حبیب اله سرافرازی فرزند بهزاد کد نامزد ۲۹۴
– ۸۴ آقای زریر شجاعی خو فرزند قادر کد نامزد ۲۹۶
– ۸۵ آقای محمد شهبازی پور فرزند غلام کد نامزد ۲۹۷
– ۸۶ خانم الهه شیروانی اردکانی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۹۸
– ۸۷ آقای ابوذر صالح نسب فرزند زواره کد نامزد ۴۱۲
– ۸۸ آقای اسماعیل طاهری فرزند رحمت الله کد نامزد ۴۱۵
– ۸۹ آقای علی طاهری کیا مشهور به آقای طاهری فرزند گرجى کد نامزد ۴۱۶
– ۹۰ آقای رحیم عبادی فیروزآباد فرزند على کد نامزد ۴۱۸
– ۹۱ خانم سیده طاهره عباس پورده برآفتاب فرزند سید سعادت کد نامزد ۴۱۹
– ۹۲ آقای بهنام عباس نژاد فرزند جمال کد نامزد ۴۲۱
– ۹۳ آقای محمد عباسی تل گاوی فرزند علی بخش کد نامزد ۴۲۴
– ۹۴ آقای حامد عباسی نصرآبادسفلی فرزند محمدظریف کد نامزد ۴۲۵
– ۹۵ آقای شیروان عبدالهی مطلق فرزند غارتى کد نامزد ۴۲۶
– ۹۶ خانم سیده مرضیه عبدلی چنارستان علیا فرزند سیدجابر کد نامزد ۴۲۷
– ۹۷ خانم زهرا عزیزپور فرزند على کد نامزد ۴۲۸
– ۹۸ آقای صمد عزیزپورحسن آباد فرزند سلیمان کد نامزد ۴۲۹
– ۹۹ آقای علی علی پور فرزند فضیل کد نامزد ۴۵۱
– ۱۰۰ آقای خسرو غریب پورجهان آباد مشهور به خسرو فرزند شهباز کد نامزد ۴۵۲
– ۱۰۱ خانم پروانه غلامی موردراز فرزند ماشااله کد نامزد ۴۵۴
– ۱۰۲ آقای سیدمهران فتاحیان فرزند سید حشمت اله کد نامزد ۴۵۶
– ۱۰۳ آقای امیرارسلان فرخان فرزند سرافراز کد نامزد ۴۵۷
– ۱۰۴ آقای حمیدرضا فرخان فرزند قباد کد نامزد ۴۵۸
– ۱۰۵ آقای صدرالله فرخیانی مشهور به منوچهر فرخیانى فرزند عیدی کد نامزد ۴۵۹
– ۱۰۶ آقای مرتضی فروغی فرد مشهور به فروغى فرزند صدر اله کد نامزد ۴۶۱
– ۱۰۷ آقای فرشید فریدونی فرزند شهنواز کد نامزد ۴۶۲
– ۱۰۸ آقای علی اصغر فضیلت فرد مشهور به حاج فضیلت فرزند على کد نامزد ۴۶۴
– ۱۰۹ آقای سیدمجید کشاورز فرزند سیدعبدالرضا کد نامزد ۴۶۷
– ۱۱۰ آقای ایمان کیوان اصل فرزند حسین کد نامزد ۴۶۹
– ۱۱۱ آقای گودرز گودرزی فرزند بندر کد نامزد ۴۷۱
– ۱۱۲ آقای بهنام مؤمنی نصرآبادعلیا فرزند نظام کد نامزد ۴۷۲
– ۱۱۳ آقای حداد مؤمنی نصرآبادعلیا فرزند عطا کد نامزد ۴۷۴
– ۱۱۴ آقای سعید محمدحسینی پور فرزند ناصر کد نامزد ۴۷۵
– ۱۱۵ آقای بهنام محمدی نیکو فرزند قدمعلى کد نامزد ۴۷۶
– ۱۱۶ آقای عین اله محمودی فرزند رضاعلى کد نامزد ۴۷۸
– ۱۱۷ آقای محمود محمودی فرزند فرج اله کد نامزد ۴۷۹
– ۱۱۸ آقای سیدعلی محمودی کیا مشهور به حاج على جون تمنده فرزند سید شیر محمد کد نامزد ۴۸۱
– ۱۱۹ آقای سعید محنائی بی زلیخائی فرزند عباس کد نامزد ۴۸۲
– ۱۲۰ خانم اعظم السادات مرادی فرزند سیدعنایت اله کد نامزد ۴۸۴
– ۱۲۱ آقای یاسر مسعودمقدم فرزند امرالله کد نامزد ۴۸۵
– ۱۲۲ آقای ناصر معصومی اصل فرزند نادر کد نامزد ۴۸۶
– ۱۲۳ آقای صامر معنوی فرزند حبیب اله کد نامزد ۴۸۷
– ۱۲۴ آقای مهدی معینی نژاد فرزند پیران کد نامزد ۴۸۹
– ۱۲۵ آقای ساجد مهدی زاده فرزند جهان بخش کد نامزد ۴۹۱
– ۱۲۶ آقای محمدرضا موحدی راد فرزند سلطان على کد نامزد ۴۹۲
– ۱۲۷ آقای سیدعلی موسوی فرزند سید اسعد کد نامزد ۴۹۴
– ۱۲۸ آقای سیدعنایت اله موسوی اصل فرزند سید على کد نامزد ۴۹۵
– ۱۲۹ آقای مسعود موسویان جدول قدم مشهور به موسوی فرزند عطاء کد نامزد ۴۹۶
– ۱۳۰ آقای ضرغام نجفی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۹۷
– ۱۳۱ آقای سیدصادق نصیبی فرزند سیدابومحمد کد نامزد ۴۹۸
– ۱۳۲ خانم طیبه نظری فرزند محمدجان کد نامزد ۵۱۲
– ۱۳۳ آقای فرشاد نگین تاجی فرزند محمود کد نامزد ۵۱۴
– ۱۳۴ آقای سجاد نوبهار فرزند جانعلى کد نامزد ۵۱۵
– ۱۳۵ آقای اردشیر نورانی زاده فرزند سرمست کد نامزد ۵۱۶
– ۱۳۶ خانم زهرا نیک بخت امیرآباد فرزند منصور کد نامزد ۵۱۷
– ۱۳۷ آقای منصور نیک بخت امیرآباد فرزند علی کد نامزد ۵۱۸
– ۱۳۸ آقای حمید نیک بین فرزند نعمت اله کد نامزد ۵۱۹
– ۱۳۹ آقای امید نیکنام فرزند على پور کد نامزد ۵۲۱
– ۱۴۰ آقای رحیم همت پور فرزند داراب کد نامزد ۵۲۵
– ۱۴۱ آقای سیدقباد ولایتی نسب فرزند سیدجانمحمد کد نامزد ۵۲۷
– ۱۴۲ آقای رحمن یزدان پناه فرزند غلامعلى کد نامزد ۵۲۸
– ۱۴۳ آقای نورالله یوسفی نصرآبادسفلی فرزند ابول کد نامزد ۵۲۹

شهر مارگون
به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر مارگون می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مارگون به شرح زیر می باشد:
– ۱ آقای مهدی آذرپندار فرزند جهان کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای سجاد اردشیرفر فرزند حسنقلی کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای رمضان الیاسی پور فرزند خیرالله کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای نصیب اله انصاری منش فرزند امراله کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای صادق بهادران نسب فرزند على جان کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای سپهدار پناهنده فرزند فرهاد کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای مرادعلی پیروز فرزند علی کد نامزد ۲۴
– ۸ آقای نعمت تیمار فرزند نصیب اله کد نامزد ۲۵
– ۹ آقای هدایت جلالی فر فرزند قلی کد نامزد ۲۶
– ۱۰ آقای محمدمهدی حیدرخواه فرزند جهان گیر کد نامزد ۲۷
– ۱۱ آقای شیرزاد خشنودمطلق فرزند خلیفه کد نامزد ۲۸
– ۱۲ آقای محمد دانشی نسب فرزند احمد کد نامزد ۲۹
– ۱۳ آقای مسلم رامین فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۱
– ۱۴ آقای عوض اله رضائی اصیل فرزند بهمن کد نامزد ۴۵
– ۱۵ آقای ایرج فقاهتی فرزند حسن کد نامزد ۴۶
– ۱۶ آقای بهزاد فلسفی مقدم فرزند کهزاد کد نامزد ۴۷
– ۱۷ آقای علی قلی کامیابی فرزند محمد کد نامزد ۴۸
– ۱۸ آقای اکبر محمدی فر فرزند قدرت اله کد نامزد ۴۹
– ۱۹ خانم مهرافروز مدیری فرزند قدرت اله کد نامزد ۵۱
– ۲۰ آقای علی اکبر ولایتی مقدم فرزند غریب على کد نامزد ۵۴
– ۲۱ آقای ارجاسب وهابی پور فرزند شیروان کد نامزد ۵۶
– ۲۲ آقای محمد یزدانی صفت فرزند ماندنى کد نامزد ۵۷
شهر مادوان
به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر مادوان می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مادوان به شرح زیر می باشد:
– ۱ آقای روح الله بارانی فرزند اقاجان کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای شهرام برازش فرزند شکراله کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای عنایت الله بهرام نیا مشهور به بهرامى فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای ولی محمد پارسا دوست فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای حاتم پیام فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای عبدالرضا جعفری فرزند بابا جان کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای ساعد حکمتی نسب فرزند نگهدار کد نامزد ۲۴
– ۸ خانم مریم خالدی فر فرزند نصیب اله کد نامزد ۲۵
– ۹ آقای فردین خردمندواعظ فرزند خدابخش کد نامزد ۲۶
– ۱۰ آقای علیرضا دانش فرزند اله رحم کد نامزد ۲۷
– ۱۱ آقای قدرت الله دانشپایه فرزند دهراب کد نامزد ۲۸
– ۱۲ آقای جاوید رحمانی مادوان فرزند بندر کد نامزد ۴۱
– ۱۳ آقای سردار رحیمی نسب فرزند حسن کد نامزد ۴۲
– ۱۴ آقای مهدی روزیان فرزند الله رحم کد نامزد ۴۵
– ۱۵ آقای سیداحمد سروش نژاد فرزند سید راه على کد نامزد ۴۶
– ۱۶ آقای سعید سعیدی جو فرزند عیدی کد نامزد ۴۷
– ۱۷ خانم فاطمه شریعتی تبار فرزند نجف کد نامزد ۴۸
– ۱۸ خانم زهرا شریف زاده فرزند خدابخش کد نامزد ۴۹
– ۱۹ آقای ستار صالحی زاد فرزند خونکار کد نامزد ۵۲
– ۲۰ آقای صادق غفاری زاده فرزند جواد کد نامزد ۵۴
– ۲۱ آقای رضا فرخ پور فرزند حاجی کد نامزد ۵۶
– ۲۲ آقای حشمت اله مسعودمقدم فرزند امرالله کد نامزد ۵۸
– ۲۳ آقای هوشنگ مهدی پورمادوان فرزند جواد کد نامزد ۵۹
– ۲۴ آقای علی نجات نبوی اصل فرزند آقاملا کد نامزد ۶۱
– ۲۵ آقای امیرعلی نعمتی نژاد فرزند لهراسب کد نامزد ۶۲
– ۲۶ آقای نواب نوریان فرزند چنگیز کد نامزد ۶۴
– ۲۷ آقای محمدرضا یزدان پناهی فرزند مختار کد نامزد  ۶۵
 شهر گراب
  به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر گراب سفلی می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲9 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر گراب سفلی به شرح زیر می باشد:
– ۱ آقای صادق آریانژاد فرزند عبدمحمد کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای رحمن افتخاری فر فرزند غلام کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای سعید اکرمی فرزند على کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای نورمحمد الیاسی مقدم فرزند جهان کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای عبدالله الیاسی نسب فرزند ده دول کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای شیرزاد انوری مفرد فرزند حسین کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای امیر برزیگر فرزند بهروز کد نامزد ۲۴
– ۸ آقای محمد بزرگ مهر فرزند شهباز کد نامزد ۲۵
– ۹ آقای مهدی بکرای فرزند عینعلی کد نامزد ۲۶
– ۱۰ آقای سیدضرغام پورساعد فرزند فایز کد نامزد ۲۷
– ۱۱ آقای امید تقوایی اصل فرزند ایمانعلى کد نامزد ۲۸
– ۱۲ آقای یوسف جمالی زاده فرزند ظفر کد نامزد ۲۹
– ۱۳ آقای اسلام جمالی مهر فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۱
– ۱۴ آقای شیروان جهانبخش فرزند محمدقلى کد نامزد ۴۲
– ۱۵ آقای رضا جوهری فرزند حمداله کد نامزد ۴۵
– ۱۶ آقای عیسی چراغ سحر فرزند احمد کد نامزد ۴۶
– ۱۷ آقای پیمان دانش فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۷
– ۱۸ آقای نعمت اله دانش فرزند مرادقلى کد نامزد ۴۸
– ۱۹ آقای علی رضا دانه چین فرزند خدامراد کد نامزد ۴۹
– ۲۰ آقای گودرز رحمانی جو فرزند مراد کد نامزد ۵۱
– ۲۱ خانم سارا سرافرازی فرزند راه خدا کد نامزد ۵۲
– ۲۲ آقای محمد شایسته فرزند رشید کد نامزد ۵۴
– ۲۳ خانم لیلا صدیقی نژاد فرزند محمدعلى کد نامزد ۵۶
– ۲۴ آقای علی عنایتیان مشهور به عنایتى فرزند خداکرم کد نامزد ۵۷
– ۲۵ آقای رهام قاسمی اصل فرزند حاجتی کد نامزد ۵۸
– ۲۶ آقای سیدشرمت اله مطهری فرد فرزند خوردک کد نامزد ۵۹
– ۲۷ آقای محمد یاسری راد فرزند محمد قلى کد نامزد ۶۱
 چیتاب
به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر چیتاب می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر چیتاب به شرح زیر می باشد:
– ۱ آقای محمدرضا آریا فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای عارف پای برجا فرزند کرامت کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای ابراهیم پیشان فرزند خداخواست کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای هومان جاوید فرزند حمید کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای سیدکرامت اله دادگستر فرزند احمد کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای قدرت رجائی زاده فرزند حسین کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای محمد شجریان فرزند علی کد نامزد ۲۴
– ۸ آقای منوچهر کاشفی فرزند فرج الله کد نامزد ۲۵
– ۹ آقای مسعود مجیدپور فرزند جهرم کد نامزد ۲۶
– ۱۰ آقای کریم داد موحدی نیا فرزند على همت کد نامزد ۲۸
 
 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار