شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان: نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
کد خبر: ۴۲۲۴۱۱
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۵ 11 May 2017
در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر لیکک میرساند که پنجمین دوره ی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک به شرح زیر می باشد"

آقای فضل اله باغ سخا فرزند عرب کد نامزد 126
آقای حاتم بزمه فرزند قاسم کد نامزد 127
آقاسی شعبان بهمئی فرزند قربانعلی کد نامزد 128
آقای شمس اله پارسی پور فرزند پرویز کد نامزد 129
آقای حسین پسنده فرزند عزیزقلی کد نامزد 141
آقای سید حکیم تقی زاده فرزند سید نادعلی کد نامزد 142
آقای غیب اله جاوریان فرزند عزیز کد نامزد 145
آقای اسفندیار جشانی نژاد فرند کریم کد نامزد 147
آقای ابوالحسن جشیرزاده فرزند نصرت اله کد نامزد 148
خانم زیور چندکاری پور فرزند غلامرضا کد نامزد 151
آقای جمعه جهاندیده فرزند حسین کد نامزد 152
آقای بهمن جهان نژاد فرزند احمد کد نامزد 156
آقای محمد جهانی فرزند محمد جان کد نامزد 157
آقای صادق چام فرزند هیبت اله کد نامزد 159
آقای نعمت اله حشمتیان فرزند فرج اله کد نامزد 162
آقای ابوذر خازنی فرزند محمدعلی کد نامزد 164
آقای جانمرد خردمندشناس مشهور به اسماعیل فرزند محمدزمان کد نامزد 165
آقای فریبرز خرم پور فرزند محمد فصیح کد نامزد 168
آقای علیداد خوبی زاده فرزند کهیار کد نامزد 169
آقای خلیل دانشی اصل فرزند شادعلی کد نامزد 171
آقای سعید درستان فرزند حبیب اله کد نامزد 172
آقای بهمن دستان فرزند خدامراد کد نامزد 174
آقای هوشنگ دهبانی نژادیان فرزند محمد کد نامزد 175
آقای فریدون دیاله فرزند فضل اله کد نامزد 176
آقای غفور رادی فرزند علیداد کد نامزد 178
آقای یوسف رحمانی زاده فرزند شمس اله کد نامزد 181
آقای محمد روحی فرد فرزند سیف اله کد نامزد 184
آقای کریم سرداری یوسفی فرزند خونکار کد نامزد 185
آقای عبدالرضا شجاعی فرزند جعفر کد نامزد 186
آقای علی نظر شکیبا زاده فرزند عیدی کد نامزد 187
آقای جهانشاد طاعتی پور فرزند محمد حسن کد نامزد 191
آقای خدایار فتحی آب الوان فرزند غلام کد نامزد 195
آقای یارمحمد کریم نژاد فرزند علی محمد کد نامزد 197
آقای رمضان کریمی پور فرزند خداداد کد نامزد 198
آقای محمد لطفی فرزند سبزعلی کد نامزد 212
آقای فریدون مختاری فرزند قربانعلی کد نامزد 215
آقای فضل اله مختاری فرزند سیف اله کد نامزد 216
آقای مسلم مختاری فرزند علیمراد کد نامزد 217
آقای اسفندیار نیک بین فرزند حسن کد نامزد 218
آقای اکبر وزش فرزند عبدالحسین کد نامزد 219
آقای نعمت اله یکتا فرزند فتح اله کد نامزد 241
توجه:
نظر به اینکه تعداد اعضای شورای اسلامی این شهر 5 نفر است، رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد 5 نفر را می توانند در برگ رای بنویسند.
هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بهمئی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلمی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتایج اخذ رای ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان: نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار