همزمان با روز جهانی معلولین
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﻨﺪﻩ ﺑﺎ حضور شورای اداری  ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺭﺳﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ .
کد خبر: ۵۳۳۲۴۷
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۰ 03 December 2017
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویر احمد ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﻨﺪﻩ ﺑﺎ حضور شورای اداری  ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺭﺳﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ .

ﻧﻮﺭﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺋﯿﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻔﺖ : ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺭﻫﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﻨﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ، ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ .
ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﻨﺪﻩ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ای  ﺩﺭ حوزه های  ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ .
گفتنی است پس افتتاح مرکز مشاوره ای کاظمی مدیر بهزیستی به همراه اعضای شورای اداری این شهرستان از خانواده های معلولین و آموزشگاه استثنائی شکوفه دیدار کردند .
بازدید از چگونگی ساخت مسکن خانواده دو معلولی از دیگر دیدارهای امروز مدیر بهزیستی و اعضای شورای اداری شهرستان لنده بود .


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار