فیلی متفاوت از تمامی مدیران استانی که تا به امروز در شورای اداری لنده حضور پیدا کرده بودند جلسه شورای اداری را اداره کرد .
کد خبر: ۵۵۰۵۳۲
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۳ 10 January 2018

معاﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ .

ﻋﺰﯾﺰ ﻓﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ برخی از ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊه های ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﻟﻨﺪﻩ، ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺷﺶ ﮐﻼﺳﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﻟﻨﺪﻩ، ﺟﺎﺩﻩ ﻟﻨﺪﻩ به ﺗﺮﺍﺏ ﻭ ﭘﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﻟﻨﺪﻩ _ﺗﺮﺍﺏ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ .

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ به همراه مدیران کل دستگاه های مختلف ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ از ﻃﺮﺡ ﻫﺎی فعال و همچنین پروژه های راکد ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ حضور پیدا کرد و ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎی ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ .

فیلی متفاوت از تمامی مدیران استانی که تا به امروز در شورای اداری لنده حضور پیدا کرده بودند جلسه شورای اداری را اداره کرد . 
دراین نشست ابتدا فرماندار لنده از روند کار پروژه ها گزارش کار میداد و در ادامه تک تک معاونت عمرانی از مدیران کل مربوطه می خواست تا از پروژه های حوزه کاری خود گزارش کار دهند و دلایل کندی روند کار و یا عدم داشتن پروژه های عمرانی هر دستگاه در شهرستان لنده توضیح داده می شد.
 
فیلی پیگیری پروژه های شهرستانی را متفاوت آغاز کرد
 

پروژه لنده _دهدشت _ پل تراب 

مهمترین مطالبه ای درطی سالیان اخیر از سوی مسولین و مردم  تکرار شد پروژه جاده ی لنده _دهدشت از مسیر روستای تراب بود 
امروز در نشست شورای اداری بار دیگر مطالبه گری این پروژه تکرار میشود .
فرماندار لنده با ارائه گزارشی از روند کند این پروژه طی سال های گذشته عنوان میکند ،پروژه پل تراب ۸ درصد تا امروز پیشرفت فیزیکی را طی و مستلزم نگاه ویژه است .

معاونت عمرانی استاندار با اشاره به اهمیت پل تراب در خارج کردن لنده از بن بست بیان داشت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﺎﺩﻩ ﻟﻨﺪﻩ- ﺗﺮﺍﺏ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻫﺸﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ این پروژه ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

پروژه راکد مخزن آب شهرک های لنده
استقرار اداره آبفای روستای

در نشست امروز شورای اداری لنده دو مطالبه در حوزه آبی از سوی فرماندار عنوان که استقرار آبفای روستای و مخزن آب شرب شهرک های لنده بودند .

معاونت عمرانی استاندار بعداز گزارش کار پاسره مدیرکل آبفای روستای با اشاره به اهمیت موضوع و ﺧﺪﻣﺎﺕ دهی ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ: در اسرع وقت نسبت به استقرار اداره مستقل آبفا در لنده اقدام شود. همچنین معاونت عمرانی استاندار در این بخش از نشست که به موضوع آب و مشکلات آب شهری و روستای پرداخته بودخطاب به آبفای شهری خاطر نشان کرد مخزن ﺁﺏ شرب ﺷﻬﺮک های ﻟﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ۳۱ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺳﺪ .

 


فرهنگ سرا 

مطالبه گری فرهنگ سرا در لنده با توجه به وجود پتانسیل بالای جوانان این شهرستان در مباحث فرهنگی هنری امروز نیز با حضور معاونت عمرانی استانداری طرح میشود .
فرماندار لنده با اشاره به پتانسیل بالای جوانان لنده در مباحث فرهنگی هنری از معاونت عمرانی استاندار با این تعبیر که فرهنگ زیر بنای توسعه در ابعاد گوناگون است بار دیگر فرهنگ سرا را مطالبه و از ایشان در راستای تقویت مباحث فرهنگی تقاضا میکند که با ساخت این مجموعه باعث ترغیب و تشویق نسل های بعد به مباحث فرهنگی هنری شویم .

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ با طرح مطالبه فرهنگ سرا از سوی فرماندار لنده بیان داشت: ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ .
 
پروژه راه های روستایی

دراین قسمت از نشست امروز نوبت به پروژه راه های روستای میرسد و مطالبه فرماندار لنده ساماندهی روستاها با توجه به خطر افزایش مهاجرت به شهر و پیامد های منفی آن بود و از معاونت استانداری مطالبه ای در رابطه با ساماندهی روستاهای شهرستان با اجرای طرح هادی روستایی را داشتند .

عزیزﻓﯿﻠﯽ معاونت عمرانی استاندار با اشاره به اهمیت زندگی روستای ،عشایری و مطالبه گری بحق فرماندار لنده در راستای حمایت از روستائیان تاکید داشت : در راستای اجرای ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ، ﻃﺮﺡ ﻫﺎﺩﯼ، ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﻣﺴﮑﻦ ﺭﻭﺳتای ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻣﺴﮑﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﯼ نماید .
 

ورزش و جوانان و پروژه راکد چمن مصنوعی 

فرماندار لنده به اهمیت مقوله ورزش می پردازد و دراین راستا در گزارش کار خود در حوزه ورزش به پروژه راکد چمن مصنوعی اشاره و از کمبود فضای سالن های ورزشی گفت .
معاونت عمرانی استاندار بعداز شندین سخنان مدیر کل ورزش عنوان داشت ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ خواهد یافت .

در قسمت پایانی نشست امروز نوبت به شهردار لنده رسید از وضعیت اسفناک مبلمان شهری و شهرداری بدون از منبع درآمد در حد کفاف به مشکلات شهر بگوید.
مختار مشهدی زاده گفت :با برآورد بعمل آمده اعتبار بیش ۴۰ میلیارد تومانی نیاز هست تا بشود لنده را شهر قلمداد کرد .
شهردار لنده وضعیت مبلمان شهری لنده را اسفناک توصیف و ضمن آن خاطر نشان کرد چهار شهرک در سال های اخیر به علت مهاجرت روستائیان در اطراف شهر لنده بوجود آمدند که کوچکترین امکانات شهری در آن ها وجود ندارد .
معاونت عمرانی استاندار در پاسخ به مطالبات شهردار لنده وعده داد شهرداری لنده را ویژه در مباحث عمرانی خواهند دید.
 
گفتنی است در راستای بررسی مشکلات حوزه شهری لنده نشستی به صورت مجزا با حضور معاونت عمرانی استاندار ، فرماندار و شهردار لنده تشکیل شد.
 
فیلی پیگیری پروژه های شهرستانی را متفاوت آغاز کرد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار