کد خبر: ۶۲۷۸۵۲
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۶ 08 July 2018
عملکردسیاسی واجتماعی نمایندگان دولت تدبیر و امید دراستان وشخص آقای استاندار در این مدت کاری غیرقابل دفاع وخلاف انتظار بوده است واین روند تاکنون نگرانی و ناخرسندی اکثر اصلاح طلبان و حامیان دولت تدبیر و امید دراستان رافراهم آورده است.

انتظار معقول ازآقای استاندر این بود که دراستان اهداف و برنامه های سیاسی،اجتماعی دولت تدبیر و امید را دنبال کند و با اقشار مردم وفعالان سیاسی که در دو دور پیش تلاشها نموده اند و آقای روحانی راحمایت کرده اند تعامل ورایزنی داشته باشد و نیز درکارها و تصمیمات خویش باصاحب نظران استان مشاوره نمایند وبایک تعامل سازنده و پرهیز از خودرأیی کارها را به پیش ببرد اما چنین نشد و چنین نکرد.

آقای استاندار باید می دانست که وظیفه اصلی اش ایجاد آرامش اجتماعی وتلاش درجهت خرسندی واقبال مردم وپیش بردن برنامه های دولت برمبنای خواست مردم و ایجاد تعادل وتوازن منطقه ای و پاسخگویی معقول به خواستها و نیازهاست،اما دراین راستا کاری ازآقای احمدی دیده نشد و راه خرد وتعامل و شنیدن صدای مردم را در پیش نگرفت انگار آقای استاندار فکر می کند که خود وتیم همراهش برای تشخیص وانجام امورکافی است و به نظر اهالی این استان نیازی ندارد.

آقای احمدی درمدتی که به این استان پا نهاده است خود را عقل کل انگاشته و درها را به روی مردم واهل نقد و نظر بسته وحتی از کار بدنه استانداری وحال وروزمردم بی خبر نشسته واحتمالا تنها به نمایندگی ایلام درآینده دل بسته وفضای سیاسی استان را سرد و بی رونق و بی انگیزه کرده است.

به نظرمی رسدکه ریشه اصلی ناسازگاری آقای استاندار با اصلاح طلبان حامی دولت،به منش شخصیتی وگرایش اصول گرایی اوبرمی گردد و بدین دلیل انگیزه ای برای همدلی وهمنوایی با اصلاح طلبان ندارد و به این نکته توجه ندارند که روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و جایگاه خود استاندار حاصل تلاش و حمایت اصلاح طلبان بوده است.

 

پایان دادن شتاب زده وبدون دلیل به ماموریت نیروهای اصلاح طلب دراستانداری وفرمانداریها وبرخورد با بعضی نیروهای شاخص اصلاحات وروی کار آوردن مدیران بعضا اصول گرا و آنها که در دولت احمدی نژاد مدیریت داشتند و چهره هایی باکارنامه سیاسیِ چرخشی ونا پایدار در جریان اصلاحات،  نشان از این واقعیت آشکار دارد.

ادامه روش آقای احمدی وتیم همراهش که خود را بی نیاز از تعامل وشنیدن نظر دیگران می بینند به این نتیجه انجامید که جمعی ازنیروهای شاخص اصلاح طلب وحامی دولت در برابر او موضع گرفته و عملکردش را نقد کنند که این خود موجی بر انگیخته و ادامه دارد.

درمیان چهره هایی که به عنوان استاندار تاکنون به این استان گام نهاده اند هیچ کس به اندازه آقای دکتر احمدی تاکنون روش وعملکردش موردپرسش و نقد قرار نگرفته است.

دراین که یک استاندار باید اقتدار داشته باشد و در جای خود از خویش بُرش نشان دهد حرفی نیست و پذیرفته است اما هرگز پرخاش و ناصحیح نسبت به مدیران، کاری ستوده نیست این شیوه در همان کلیپی که ازجلسات ایشان نشان داده شده به خوبی روشن است که رفتاری خشک  با مدیران دارد و سعی دارد در انظار، جمعی را کوچک و ناچیز بشمارد وخود را مقتدر و برتر نشان دهد.

انسان در هر مقامی هم که باشد حق ندارد موقعیت خود را به رخ دیگران بکشد.
روانشناسان توصیه دارند که نقاط ضعف افراد راباید به خود شخص یاد آور شد ونه اینکه درجمع کسی راشرمسار کرد.

دراین مدت که صدای اعتراض ونقد چهره های اصلاح طلب درباره آقای احمدی بلند شده است و افراد
نام آشنایی مانند آقایان رضاتوفیقی ورضاعسکری ومنطقیان ومهندس طاهری و……در این باره ابراز نظر کرده اند، هویت آنها روشن است اما جمعی  بانام مستعار و هویت مبهم به دفاع ازآقای احمدی وتخریب چهره های شناسنامه داراصلاح طلب استان پرداخته اند که دراین جا توجه به دونکته مهم ضروری است:

اول اینکه آنهاکه به نقد روش ورفتار آقای استاندار پرداخته اند هویت روشنی دارند و از اصلاح طلبان نام آشنا
و دردمند استان هستند ولی منتقدین اینها، هویت سیاسی روشنی ندارند و معلوم نیست ازکجا آب می خورند و چه ماهیت سیاسی-اجتماعی دارند.

دوم اینکه  جناب آقای استاندار محترم مشی اصول گرایی داشته ودارد و به همین دلیل علاقه ای به شنیدن نظر اصلاح طلبان استان نشان نمی دهد و منتقدین ایشان، مشی اصلاح طلبی وهویت روشنی دارند.

آیا آنها که اصلاح طلب واقعی هستند در دفاع از یک روش اصول گرایی ،در مقابل چهره های اصلاح طلب قد علم می کنند و چهره های با سابقه اصلاحات را تخریب می کنند؟ هرگز و هرگز…..

پس نمی توان تخریب گران را اصلاح طلب اصیل به شمار آورد چرا که اینها با این هویت مشکوک، به جریان اصلاح طلبی استان زیان می رسانند.

نکته آخراین است که چهره های پرتلاش اصلاح طلب استان به دنبال نفع شخصی نیستند بلکه آنها برای روی کارآمدن دولت تدبیر و امیددراین دو دور تلاشها کرده اندو با تلاش خود، مردم را برای حمایت از این دولت به پای صندوقها کشانده اند و امروز حق دارند که با ایفای نقش خویش از دولت و مسئولان مطالبه حقوق مردم را کنند و برنامه ها و اهداف دولت وخواستهای مردم رادنبال نمایند و هر زمان لازم  باشد، موضع گیری نموده و پیگر حقوق و نیازهای مردم باشند تاجایی که مسئولان درمرکز صدای  آنها را بشنوند و داوری و اقدام کنند و اگر چنین نکنند از تعهد خود در برابر  مردم  و جریان اصلاحات  بازمانده اند…

“جمعی ازاصلاح طلبان کهگیلویه و بویراحمد”
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار