آقای ابراهیم جعفری ! وقتی فرماندار شدید ،حداقل ۵۰۰۰ پنج هزار نفر درکهگیلویه ازنظرسواد و دانش ِ مدیریتی از شما برتر بودند.
کد خبر: ۷۲۳۶۳۲
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۸ 09 March 2019
در پی درج گفتگوی از فرماندار اسبق شهرستان کهگیلویه در تابناک کهگیلویه و با توجه به انتقاداتی که جعفری از استاندار و نماینده گچساران و باشت داشت (اینجا) ، یکی از مخاطبان با ارسال یادداشتی به این سخنان واکنش نشان داد. تابناک کهگیلویه و بویراحمد ضمن رعایت اصل بی طرفی و همچنین بدون اعلام تایید یا تکذیب ، مطلب ارسالی را منتشر می کند.
در این یادداشت آمده است:
این روزها مردم و همکارانی که شما را از نزدیک خوب می شناسند و خنده هایتان را به عنوان تمام دارایی و داشته های مدیریتی و اجرائی تان به یادگار دارند ، یکصدا تایید و تصدیق می کنند که شما عجیب و زایدالوصف دچار توهم گشته اید.
بعضی از دیالوگ های تمسخرآمیزوطعنه وار باعث نشئگی و بی اختیاری ِکامل شما درفضای مجازی گردیده تا نتوانید با فضای حقیقی روبه رو گردید. همان فضای حقیقی که روان های سالم با مرور ِحرف های شما یکه می خورندکه خدای من ! ایشان با کدامین آیتم و مولفه فرماندار شدند.
 
آقای فرماندار سابق از شما عملکرد می خواهند نه خنده های کشدار! /

شما باید بدانید که مصاحبه ای گره گشا و اثربخش است که مبنای منطقی داشته باشد نه منطقه ای . تا بتواند راه تحقیق و توسعه رابرای تمام استان بازنماید.

شما بایستی ، یا با رویکردعلمی و دانش کافی در موردعملکرد استاندارقضاوت نمایید یا کامل سکوت نمایید که : زبان بریده به کنجی نشسته ، صُم و بُکم / به از کسیکه نباشد زبانش اندر حکم

جناب ابراهیم جعفری ، هر نقد ، پرسش و سوالی ، بایستی از یک خاستگاه منطقی دنبال و مطرح گردد . شمابرای پیشنهاد توسعه ی استان چه مسیر مطالعاتی و تحقیقاتی برای این عنوان توسعه انتخاب کرده اید...شما چند پژوهش و کار تحقیقی در اینباره انجام داده اید؟


شما بارمعنایی و حقوقی حرفهایتان را هم نمی دانید وگرنه دور زدن قانون را به نماینده ی قدری که خودمی نویسید: قانون را خوب بلد است و می تواند باشما برخورد کند ، نسبت نمی دادید.


آقای ابراهیم جعفری ! امروز تمام کشور با مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم می کند و استان ما مستثنی از این واقعیت تلخ نیست و هیچ ربطی به عملکرد یکسال واند.....دکتراحمدی ندارد...

قرار نیست بیکاری جوانان و گرانی پراید و درست حرف نزدن شما را به گردن استاندار بیندازیم ...

شما همیشه مخالف بوده اید و بدی اش اینجاست که همیشه حق با شماست و این کار رادراذهان عموم برشما وطیف شما سخت تر می کند.

ماکه نمی خواهیم پته تان را روی آب بیندازیم و مچ گیری سیاسی کنیم ، اما بی انصاف هم نیستیم که اجازه دهیم در مورد استاندارمان بی رحمانه قضاوت نمایید . سخنان وزیر صنعت و دیگران را در دانشگاه ها در مورد توانایی های علمی وتخصصی جناب دکتراحمدی شنیده ایم.

آقای ابراهیم جعفری ! وقتی فرماندار شدید ،حداقل ۵۰۰۰ پنج هزار نفر درکهگیلویه ازنظرسواد و دانش ِ مدیریتی از شما برتر بودند. دوره ی افول و سقوط ِ شان و منزلت ِ کرسی مدیریت فرمانداری با ان هیمنه در زمان آقای احمدی نژادرقم خورد که خُرد و کلان باتعجب و تحیر یکصدا گشتند: که وااسفا ! جعفری در حد یک فرماندار نیست و بعدا در زیر پوستین ِ طفره ی خنده هایت ، برای فرار ازعدم توان مدیریتی و اجرایی مشحص شد که شما ناکارامدترین فرماندار این کشور هستید و به یقین هیچ وقت کهگیلویه ای ها ، نماینده را به خاطراین اصرار برانتصاب نخواهندبخشیدِ .شما در قضاوت ِ شهروندان بافرهنگ چرام ، جز ضعیف ترین کلیدداران (شهردار ) چرام بوده اید.

برای شما که نه از نطر عملکرد مدیریتی ، بلکه از نظر خنده های سرزنش آمیزو طویل المدتتان، همان فرماندار با نشانه و ماندگار محسوب می شوید ، زشت است که با نگاهی عامیانه ، عوامانه و پوپولیستی به نقد یک استاندار بپردازید.آنهم نقدی بی پایه و بی اساس که برستون ِ سست ِ کلی گویی شکل گرفته است و هیچ ریشه ی عقلی و علمی ندارد...

شما بر اساس کدام داده های علمی ، سیاسی و اقتصادی وکدام مقالات داخلی و خارجی نانوشته تان ، اینچنین بی خبر و کودکانه در مورد استاد برجسته ی مدیریت توسعه ی اقتصاد دانشگاه تهران درجایگاه استاندار قضاوت می نمایید...

شما دکترتاجگردون را به دور زدن قانون متهم می کنید...


شما معنی کارآمد و ناکارامدی را چطور و چگونه تعریف می کنید ؟

به یاد نداریم یکبار علمی ، تخصصی و کارشناسانه توانسته باشید باب ِ دندان ِ رسانه و مخاطب گپ بزنید. و همیشه با نارسایی و نوسان ِ گپهاتان هم به خود آسیب رسانیده اید هم به دیگران.

ناکارآمدی و کارآمدی جناب استاندار را از قضاوت ناصحیح ، غیرعلمی ، سطحی ، تند و شتابزده ی جنابعالی بپذیریم که علم توسعه و مدیریت رافقط باخنده هایتان تعریف می کنید یا از زبان اساتید برجسته ی علم اقتصاد و مدیریت توسعه در سطح کلان کشور و وزیران دولت.....

آقای جعفری ! تا به یاد داریم همیشه در صحبت های نارس ، شکسته ، منفی وار و منفی سازتان که ازذهن منفیتان شکل گرفته بودند ، اشخاص را یا درست ، کامل و صددرصد رد می کردید یا دربست می پذیرفتید و بزرگواری وار بر مصطبه ی تقدس می نشاندید....

همیشه در قضاوت هاتان یا بر نقطه ی صفر پاگذاشته بودید و تاکید داشتید یا برعکس بر نقطه ی ۱۰۰صد. هیچ وقت تعادل و میانه ای نداشتید.

حرف ها و نقدهاتان مثل اندیشه تان بر محور افراطی گری محض و عقل ستیزانه نضج گرفته است.

همگان به یاددارند که شما وقتی فرماندار بودید نمی دانستید مردم چه می خواهند و به چه نیاز دارند و از آنچه می خواهند ، چه مقدار پذیرفتنی و چه مقدار غیر قابل پذیرفتن است ...


کهگیلویه از شما عملکرد می خواست نه سردادن خنده های کشدارو سبک سرانه ای که بعدا باعث شد باطعنه به مدیریت خنده دارت بخندند .

حتما خندیدن را کارآمدی معنی می نمایید و جدیت ، تلاش و تخصص جناب استاندار را ناکارآمدی ...

همه شمارا می شناسند اگر همین فردا ابلاغ بخشدار را برایتان صادرکنند همین ناکارامدترین استاندار استان در قلم دیروز شما ، یکباره درکلام لغزان و دگرگون ِ شما ، کارآمدترین استاندار تاریخ این کشور خواهدشد .

جناب ابراهیم جعفری ! توانایی و محبوبیت دکترتاجگردون ، بر رقیب و رفیق درتمام این کشور پوشیده نیست .

انقلابی راستین ، دکتر تاجگردون است که دیروز دوش به دوش مردانی جنگید که فراتر از انسان بودند و اینک عنده ربهم یرزقون اند و امروز با مغزش ، معرفتش ، دانشش برای عزت و سرافرازی این مرز و بوم تلاش می کند....

این برای مردم چرام و کهگیلویه بزرگترین طنز ِطول تاریخ این استان است که ابراهیم جعفری شایسته های علمی و مدیران کلان ِ توسعه ای این کشور را (استاندار و دکترتاجگردون ) را نقض نمایدنه نقد....چون هر انچه گفته و برزبان رانده در علم نقد و نقادی جای ندارد....

دلسوزانه عرض می کنم راه برای مطرح شدن و دیده شدن وجود دارد.درفضای مجازی خودرا مورد مضحکه ی عوام الناس قرار ندهید...جیم ِ شما با جیم دکترتاجگردون فرق دارد ، دچار توهم نشوید ، تاالان مردم به قضاوت هاتان یا خندیده اند یا از سر شرم و خجالت سکوت کرده اند.

شما حتما شناختی از جایگاه علمی قضاوت شونده ها ( دکتراحمدی استاندار و دکتر تاجگردون ) ندارید .


قضاوت انسان ِ عاقل مبتنی است بر تحقیق و دوراندیشی . هیچ کس به قضاوت سریع ، سطحی ، تیز و پوپولیستی شما پاسخی و پاداشی نخواهد داد و شک نداشته باشید شخصیت خودرا خراب تر خواهید نمود .

اگر نقد می کنید و واقعا معناو سواد کافی برای نقد کردن را بلدید بسم الله

اما اینکه کلی و متعصبانه بگویید فلانی اینطور است و فلانی انطور....با این مدل حرف ها راه را بر رشد و توسعه فرداها خود و جامعه ی خویش سد کرده ای ...

به یاد داشته باشیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم دکتر احمدی و دکتر تاجگردون به خاطر علم و دانش خویش ، جایگاه و محبوبیت خاص خود را در این کشور تا همیشه خواهند داشت.

از جهتی آگاهان ، نخبگان ، اساتید و دلسوزان و خداترسان راستین ، در مورد توانایی و عملکرد جناب دکتر احمدی استاندار ِ استان ، برایشان قضاوت اشخاصی نظیر مدیر ارشد اجرایی کشور ، وزیر صنعت، معدن وتجارت و نماینده ی توانمند ادوار ۷-۸-۹ مجلس ورئیس وقت کمیسیون صنایع و معادن جناب دکتر رحمانی مهم است نه شما که نمی دانید مردمی بودن یک صفت است نه کار و عملکرد .

آقای ابراهیم جعفری !

گستاخ سخن مباش با کس / تا عذر خطا ، نخواهی از کس


آقای ابراهیم جعفری بدان و باور کن که

تکیه بر جای بزرگان نتوان زدبه گزاف / مگر اسباب بزرگی هم آماده کنی


وسلام

افشین محمدی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
محمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
دکتر تاجگردون آری
ولی احمدی
پوس پیاز هم نی ارزه
بی نام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
ابراهیم جعفری شهرداری چرام را به خاک سیاه نشاند ... تنها کارش دور زدن با ماشین شهرداری بود ... این آقا بواسطه خانواده شهید به شهرداری و... رسید وگرنه هیچ چیزی نداشتند
هم استانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
با سلام . بنده کاری با نظرات و نقدهای آقای جعفری ندارم که چه گفته اند و شاید به فرمایش شما از روی تعصب سیاسی چیزی گفته اند اما جناب محمدی عملکرد هر کس در مقام و مسئولیتش باید مورد قضاوت قرار بگیرد نه علم و دانشش که شاید در مقام مدیریت یک دیپلم از یک دکتری مدیر بهتری باشد . زد و بندهای سیاسی و نگاه منطقه ای بیش از اندازه و اصل پوپولیستی که جناب تاج گردون دارند بر هیچ کس پوشیده نیست . همه اتفاقات مثبت رو برای خودشان می خواهند . البته باید بگم که ایشان هم دانش کافی و هم دسترسی عالی برای رسیدن به این مهم دارند که شما بهتر از ما می دانید. استاندار هم که تا کنون برخوردهای مودبانه اش با مدیران در جلسات زبان زد عام و خاص هست و همچون دولت متبوعش اوضاع مملکت از دستش در رفته
الغرض اینکه باید عملکرد افراد رو دید و قضاوت کرد نه صرفا سطح تسهیلات و کارهای پژوهشی که الآن الی ماشاءالله خرید و فروش میشه . البته ان شاءالله دکتری این عزیزان مثل بعضیها کپی پیست نباشه و واقعا تحصیل علم کرده باشند
محمدپورمیثم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
آفرین برشرافتت که ماهم دلمان به درد امدکه یکی مثل
جعفری بخواد استانداردانشگاهی و اقتصادتوسعه خوانده
را....
سیدمحمدتقوی یاسوج
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
دانشجوی دانشگاه تهران هستم.رشته ی مدیریت دولتی.به هیچ جریان سیاسی تعلق ندارم و توجهی نمی کنم.اماازاساتیدم که درمورددکتراحمدی سوال کردم ایشان را صاحب نظرو ایده در علم اقتصاد و مدیریت توسعه می دانند .
حسین کشاورز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واقعا بی انصافی است که ضعیف ترین فرماندارطول تاریخ استان بخواد اینطور قضاوت نماید.ما ازاول مخالف استانداربودیم ولی انصافا توانمنداست .ماباید مشکلات اقتصادی کشور را ببینیم
کهگیلویه ی بزرگ
|
United States
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
بعضی ها رو خدا آفریده فقط برا ....جنبانیدن و فلسفه ی خلقتشون همینه که چیزی ولو .... پیدا کنن و مگس واربگردن دورش!
حیف کهگیلویه که چون تو ...... با نفسش آلوده ش کنه!
مجیزگویی هم حدی داره!
این همه از علم و ادب و تخصص مشتی معلوم الحال فک زدی
به امید .......!
حیف کهگیلویه و حسین پناهی و....که ..... چون تو توش .....دم بزنه!
آفرین به جادوی .....جنبانیدنت!چقدر مداخل نوکری داشت برات؟ب........!
در حقارت تو و اربابان نوکرصفتت همین بس که بزدلانه کم ترین نقدی را بر نمی تابید!
حیف چرام!
جاودان لیکک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
سلام علیکم
من آقای جعفری را نمی شناسم ولی شنیدم به جهت بی تجربگی درفرمانداری موفق نبودند.اما دوستان چرا ما متعصبانه موضع میگیریم .حرف های جعفری بینی بین الله انتقام بود نه انتقاد.
شفاعی لنده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
استاندار اهل ریا و خودنمایی نیستند.چون قاطع هستند عده ای ناراحت میشن .بعدشما فرض کنیددکترتاجگردون شیرازی یا اصفهانی بودند آیا بازشناخته شده و مشهورنمی بودند؟والله بیشترپیشرفت داشتند.چون تخریبش نمی کردند و قطعا الان وزیر بود چنددوره . رزمنده و خانواده شهیده و متعهد .چرا انقلابی نیست
رضاپور باشت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
بله اوج حق ستیزی است که بگوییم تاجگردون ضدانقلاب است و قانون را دور می زند. تا کی در حق هم دراین استان بدبگوییم؟؟تاکی؟؟
حسن پور تیرتاجی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
تاجگردون آبروی استان است و حافط قانون .استاندارهم نشان دادند کاربلداست و تجربه نمایندگی و استاددانشگاه تهران اورا کمک نموده است .
علیزاده باوی باشت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
نویسنده پدردار و حلالزاده هست .چون به دفاع ازحقیقت برخاسته .توهین هم نکرده .علیه نظام هم حرفی نزده .فقط گفته زشت است ادعای مسلمانی کنی ولی ظالمانه علیه استاندار و دکترتاجگردون قضاوت کنی
محمدی تبار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
حیف برکدوم شهروشخص؟؟
افسوس به حال من و تو که جعفری ها بخوان دکترتاجگردون را اینچنین تخریب کنند .و تو ارباب ارباب کنی .تاجگردون ازهرانقلابی پزادعا در استان انقلابی تراست .گذشته روشن است.
صفری یاسوج
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
حرفهای جعفری تفرقه افکن بود .لاهوتی اینچنین است .منطقیان انچنان.کامرانی اینطور.استاندارانطور.ووووو.....
فریاد سلطان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
متاسفانه ازصدقه سری این فضای مجازی بی دروپیکر هرکس یه گوشی برداشته و مجیز این و اون میگه در حالی که حتی ادبیات نگارشی هم بلد نیست،من که چهاربار این مقاله رو خوندم و متوجه نشدم منظور نگارنده چی بوده،چند تا رشته و کد دستشون بود و بی جهت و بدون موقع رو این رشته ها میپرید ولی با این وجود ازتیتر معلوم بود که دارن مجیز تاجگردون رو میگن.از سایت وزین وریشه داری مثل تابناک انتظار میره هر مرقومه ای رو انتشار ندن که از سردبیر ومدیر مسئول سایت انتظار توجه به مقاله ها میره
نارس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
واقعا حیف و واسفا از جوانانی که زبان انتقاد به کسی بسته اند که خود مرد سیاست است و حرف حق را از ناحق تشخیص می دهد.هارتو و پورت احمدی تا الان چیکار کرده برا استان ما که کسی مث مهندس جعفری رو زیرسوال بردن....فقط حرف میزنه احمدی یه عملکرد بگید قانع شویم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار