کد خبر: ۷۵۰۳۰۱
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳ 01 June 2019
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ،  روز گذشته خبری در تابناک کهگیلویه و بویراحمد از نشست اصلاح طلبان کهگیلویه منتشر شد که در بخشی از این مراسم محمود منطقیان سخنانی بیان کرد که باعث واکنش هایی شد. در پی انتشار این خبر و واکنش ها ، محمود منطقیان در یادداشتی به ارائه توضیحاتی پرداخت که در برخی سایت های محلی منتشر شده است .
در این یادداشت آمده است : چندسالی است که درجریان اصلاح طلبی کهگیلویه دوگانگی و اختلاف و دو کاندیدایی بوجودآمده واین وضع مایه نگرانی اصلاح طلبان کهگیلویه گردیده وکاربه جایی رسیده که جمعی ازاصلاح طلبان اینجانب وآقای لاهوتی را عامل اختلاف ومایه شکست درسالهای گذشته می دانند...بنده مدتهاست که در رسانه ها و درجمعها اعلام نموده ام که بنده حاضرم باآقای لاهوتی دریک جمع ازاصلاح طلبان کهگیلویه ازهردوطیف بنشینیم ودراین باره گفتگوکنیم تاریشه اختلاف که درگذشته پیش آمده شناخته شود.دوستمان آقای لاهوتی مدتهاست که ازاین پیشنهادگفتگوسربازمی زندوحاضربه گفتگودراین باره نیست.همین گفتگومی تواندبه وحدت بینجامد.
بنده درعصر۹۸/۳/۹ درمیان جمعی که برای افطاری درتالارپارسیان جمع شده بودنددراین باره صحبت کردم وهمین پیشنهاد را بازمطرح کردم ومرادم ازجاه طلب صرفاکس یاکسانی بودکه ازپیشنهادگفتگوبرای ریشه یابی علت اختلاف درجریان اصلاحات کهگیلویه سربازمی زنند.وگرنه به هیچ عنوان منظورم کلیت طایفه های سادات محترم منطقه کهگیلویه نبود.چون صفت جاه طلبی تنهاشامل جمع اندکی می شودواکثریت محترمند و ازاین صفت مبرا هستند.برخی ازروی خباثت طبع این موضوع را دامن زدندودرصددبرآمدندکه به دیگرسادات محترم منطقه نسبت دهندکه نشان ازنیت زشت وناپاک آنهادارد.وهمه اهل جلسه به روشنی می دانستندکه روی سخنم با چه کسی ویا کسانی ازمجموعه اصلاحات کهگیلویه بود باآنهابودکه حاضربه روشن شدن علت اختلاف نمی شوند.واجازه می دهندکه این وضع درابهام بماند.درضمن طایفه محترم سادات امازاده علی به کلی ازاین نسبت مبراست وسابقه درخشانی درجریان اصلاح طلبی کهگیلویه داردوبه هیچ عنوان روی سخنم باآنها نبودوچندین تن ازفرزندان طایفه سادات امامزاده علی دراین نشست حضورداشتندودرجریان کامل سخنها هستند.بنابرین منظورم صرفاخطاب به کس ویاآنهابودکه ازگفتمان اصلاح طلبی برای روشن شدن حقایق سربازمی زنند.
محمودمنطقیان۹۸/۳/۱۱
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار