بالغ بر ٧٣٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢١٤ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ١٥ درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
کد خبر: ۹۲۰۷۶۰
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۸ 02 December 2020
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد به نقل از ایبِنا، براساس آمار بانک مرکزی حدود ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٢١٧٠ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۵.۸ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گـزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٦٢ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در مهرماه سال جاری ۴۸.۸ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به‌ ترتیب با ۳۰.۵ درصد، ۱۰.۵ درصد و ۷.۸ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۱.۳ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران با ٤٨.۹ درصــد، اصفهان با ۶.۴ درصد و خراسان رضوی با ۶ درصد مبادله شده است که بیش‌ترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
چک‌های وصولی
بیش از ۸ میلیون ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بـر ١٩٥٦ هزار میلیارد ریال در مهرماه ٩٩ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۴.۸ درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در شهریور ماه ٩٩ به ترتیب معادل ۹۰.۸ درصد و ۸۹.۹ درصد و در مهرماه ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۹۱.۶ درصـد و ۸۷.۸ درصد بوده است.
در مهرماه سال جاری در استان تهران بیش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٦٣ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۸ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۷ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گـیلان با ۹۴.۴ درصد، البـرز با ٩٣ درصد و مازندران و یزد هر کدام ۹۲.۶ درصد اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ٨٦ درصد، ایلام با ۸۶.۹ درصد و خراسان شمالی با ۸۷.۱ درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان با ۹۳.۴ درصد، البرز با ۹۲.۶ درصـــد و مازندران ۹۱.۹ درصد اختصـــاص یافته است و استان‌های خراسان شمالی با ۸۳.۶ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۸۳.۸ درصد و سیستان و بلوچستان و کرمان هر کدام با ۸۴.۷ درصد کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
چک‌های برگشتی
بالغ بر ٧٣٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢١٤ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ١٥ درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در شهریورماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۹.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد و در مهرماه سـال ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۸.۴ درصد و ۱۲.۲ درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ١٩٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٩ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۲ درصد و از نظر ارزش ۹.۳ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ١٤ درصد، ایلام با ۱۳.۱ درصد و خراسان شمالی با ۱۲.۹ درصد اختصاص یافته است و استان‌های گیلان با ۵.۶ درصد، البرز  با ٧ درصد و مازندران و یزد هرکدام با ۷.۴ درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان شمالی با ۱۶.۴ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۶.۲ درصد و سیستان و بلوچستان و کرمان هر کدام با ۱۵.۳ درصد اختصاص یافته است و استان‌های گیلان با ۶.۶ درصد، البرز با ۷.۴ درصد و مازندران با ۸.۱ درصد کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار