تنهاانتخابات برد برد در کهگیلویه!
تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، چهار شهرستان کهگیلویه ، بهمئی ، چرام و لنده در مسائل سیاسی و انتخاباتی همیشه حرف اول در تحرک ، نشاط و در برخی مواقع تنش ها را در سطح استان می زند. در این منطقه از استان برخی سیاسیون به معنای واقعی "شطرنج سیاسی" بازی می کنند اما متاسفانه پرداختن بیش از حد به مسائل سیاسی و بروز تبعات آن همیشه کهگیلویه را از حوزه اقتصادی و توسعه عقب انداخته است و تقریبا در همه ادوار نبرد سیاسی بین گروه های مختلف خصوصا اصولگرایان و اصلاح طلبان حتی پس از انتخابات مانع انجام کارهای اقتصادی و زیربنایی می شده است.
اما این شرایط در دور گذشته و پیروزی عدل هاشمی ، دقیقا برعکس ادوار گذشته بود و این بار ، هم شرایط دوره تبلیغات و انتخابات و هم دوره پس از آن یک جو متفاوت در جریان بود به گونه ای که در زمان تبلیغات بر عکس دوره های گذشته با وجود حضور محمد موحد،(ضمن اینکه برای اولین بار تنشی در کار نبود) اما عملا اصلاح طلبان از گردونه رقابت خارج شدند . البته این بار اصلاح طلبان به گونه ای هماهنگ عمل نمودند که هر دو طیف منطقیان و لاهوتی نقش بسیار پررنگی در موفقیت عدل هاشمی و شکست رقیب دیرینه خود داشتند.
در طیف اصلاح طلبان لاهوتی با توجه به این نکته که اگر گزینه آن ها یعنی کامرانی انصراف می داد ، عملا بسیاری از آرا به سبد موحد می رفت اما ماندن کامرانی رایی از عدل هاشمی کم نکرد ولی اجازه افزودن به آرای موحد را هم نداد!
طیف اصلاح طلبان منطقیان اما بسیار متفاوت تر از طیف لاهوتی عمل کرد! و در روزهای پایانی تبلیغات با توجه به تنشی که با دیگر طیف اصلاح طلبان داشت و با در نظر گرفتن این موضوع که منطقیان معتقد بود در خصوص انتخاب کامرانی در شورای حکمیت بر سر وی کلاه گذاشته اند ، چراغ سبزی به نیروهای خود برای همراهی عدل هاشمی داد تا هم به قولی ، از گزینه حکمیت رهایی یابد و هم اجازه ندهد رقیب دیرنه اصلاحات کهگیلویه از این تفرقه سوء استفاده کند.
تنهاانتخابات برد برد در کهگیلویه!
 
تنهاانتخابات برد برد در کهگیلویه!
در واقع این انتخابات و خروجی آن را می توان "تنها انتخابات برد برد" برای هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان نامید! چرا که در این دوره نه اصلاح طلبان واقعی از دست نماینده نق می زدند و نه اصولگرایان واقعی ! بلکه آنانی که در این بین بیش از اندازه سنگ جلوی پای عدل هاشمی می گذاشتند عمدتا اصولگرایان سنتی طرفدار موحد و تعدادی از به ظاهر اصلاح طلبانی بودند که بنابر منافع غیرسیاسی طرفدار موحد بودند!
برد برد بودن این انتخابات از ان جایی بود که اولا در زمان تبلیغات کمترین تنش ها بوجود آمد ، هر چند سید محمد موحد در سخنرانی های خود حملات تندی را متوجه عدل هاشمی می کرد اما نه عدل هاشمی و نه حتی گزینه اصلاح طلبان چند وارد بازی تنش نشدند و با خوبی و خوشی انتخابات به پایان رسید و عدل هاشمی با اختلافی فاحش برنده کارزار انتخابات شد!
یکی دیگر از شاخصه های برد برد بودن این انتخابات مربوط به روی کار بودن دولت برخواسته از رای اصلاح طلبان بود که از همان ابتدای کار ، عدل هاشمی هم بر این موضوع وقوف داشت و با وجودی که اعلام می شد وی کاندید اصولگرایان است (عدل هاشمی چپ و راست را بازی منفت طلبان می داند و به قول خودش این مسائل را قبول ندارد!) اما با عملکرد خود اجازه هیچگونه بهره برداری سیاسی حریفان برای برجسته شدن اختلافات را نداد و از همان ابتدای کار تصمیم گیری برای مناصب دولتی را منوط به مشورت با اصلاح طلبان کرد و اما در عوض از آن ها از استان تا سطح کشور تقاضای همکاری در زمینه زیر ساخت ها را نمود که تا اینجای کار باید وی را موفق ترین نماینده 4 شهرستان کهگیلویه در تحقق وعده ها نامید.  این در حالی است که در طی این مدت دوره نمایندگی عدل هاشمی ، دولت در بدترین شرایط اعتباری خود بوده است.
نکته جالبتر در "برد برد" بودن انتخاب عدل هاشمی در این است که حتی طیف لاهوتی هم در این چند سال چندان منتقد عدل هاشمی نبودند و سعی نمودند به وی کمک کنند و این به چند دلیل بود ، اولا آن ها از عدم پیروزی محمد موحد خوشحال بودند که تا حدودی نفس راحتی از اعلام نتایج انتخابات کشیدند ! دوم اینکه طیف لاهوتی بر عکس عملکرد نمایندگان پیروز ادوار گذشته ، از دایره تصمیم گیری کنار گذاشته نشدند و عملا از حداقل هایی در مناصب و از مشورت همیشگی سران اصلی آن ها استفاده شده است .
نکته جالبتر اینکه ، توزیع دایره مشورت ها ، انتصاب ها و عملکرد ها به گونه ای بود که هیچ جناح سیاسی ، نه اصولگرایان (بجز طیف موحد)نه اصلاح طلبان ، چندان به انتقادات تخریبی نمی پرداختند و البته در محافل خصوصی هم ابراز رضایت نسبی از عملکرد عدل هاشمی داشته اند چرا که وی را بیشتر گزینه کارهای اجرایی می دانند  نه گزینه بازی های سیاسی !
و اما نکته آخر تضمین کننده عنوان "انتخابات برد برد" برای پیروزی عدل هاشمی مربوط به همخوانی شیوه کار نماینده با مشکلات 4 شهرستان ، کهگیلویه ، بهمئی ، چرا و لنده بود . به گونه ای که باید گفت ، اگر هر کدام از گزینه های موجود در انتخابات پیروز می شدند نه توانایی ، نه دیدگاه عدالت محوری نسبت به کل حوزه ، نه دانش و نه نفوذ کافی در مراکز تصمیم گیری برای توسعه زیربنا ها را داشتند ! در توضیح این موضوع فکر کنید اگر کامرانی پیروز میدان بود آیا بجز مسائل مربوط به توسعه سیاسی ، چیزی از مسائل زیربنایی و پروژه ها می دانست؟ یا اینکه اگر محمد موحد برنده انتخابات بود آیا فسفات چرام تا این مرحله از پیشرفت را به چشم می دید؟(چند بار در همین دوره عدل هاشمی اعلام شد که فسفات چرام توجیه اقتصادی ندارد اما بعدا اعلام شد که دست های پشت پرده ای در جریان است که مانع شروع آن شود! و این سماجت شخصی عدل هاشمی بوده است که فسفات چرام را به مرحله اجرا رسانده است.)  و بسیاری از موضوعات دیگر از پروژه ها که با سماجت و تخصص وی به ریل اقدام برگشته اند! و مهمتر اینکه آیا هر کدام از کاندیداهای دیگر غیر از عدل هاشمی موفق به پیروزی در انتخابات می شد ، آیا حاظر به مصالحه سیاسی با رقبا بود؟ مطمئنا جواب منفی است.
پس باید گفت این تنها انتخابات کهگیلویه بود که باید نتیجه و خروجی ان را "برد برد" نامید. (لازم به توضیح است نام بردن از دو تن از کاندیداها به معنای نفی توانایی های انان یا تخریب نبوده و نیست بلکه بیان واقعیات موجود است.)
تابناک کهگیلویه و بویراجمد ضمن احترام به مخاطبان عزیز ، مطلب فوق را به عنوان تحلیل سیاسی ارسالی مخاطبان منتشر می کند و تایید ، تکذیب و یا انتقاد از آن را حق دیگر مخاطبان می داند.