تابناک گزارش می دهد
جزئیات ورود سیستم بارشی به کهگیلویه و بویراحمد / آخرین پیش بینی ها از آب و هوای پائیز
طی چند هفته گذشته شرایط کم سابقه دمایی (افزایش دما) را در بسیاری از مناطق کشور و کهگیلویه و بویراحمد شاهد بودیم اما آنگونه که گزارشات هواشناسی بیان می کنند ، طی روزهای پیش رو کاهش محسوس هوا را شاهد خواهیم بود . اما کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ورود یم سیستم ناپایدار جوی به استان خبر می دهد که بر اساس این گزارش ، ورود یک سیستم جدید جو استان را ناپایدار خواهد کرد.
ولی بهره مند در گفتگو با تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، اظهار داشت ، با توجه به بررسی های نقشه ها و مدل های مختلف جوی از سه شنبه عصر در برخی نقاط استان تا اوایل هفته بعد شاهد رشد ابرهای جوششی (همرفتی ) خواهیم بود.
بهره مند افزود : بر اساس نقشه های پیش یابی احتمال بارش های رگباری ( زودگذر و موقت )به همراه رعدوبرق در برخی مناطق مستعد استان وجود دارد .
چند تحلیل از کارشناسان هواشناسی
جزئیات ورود سیستم بارشی به کهگیلویه و بویراحمد
 
چشم انداز الگوی زمستانه
برخی از گزارشات کارشناسان هواشناسی که در کانال های اختصاصی هواشناسی منتشر شده اند از حاکم شدن یک نوع الگوی زمستانه در برخی نقاط کشور حکایت دارد . در یکی از این گزارشات که از تحلیل مدل هواشناسی کانادا منتج شده است ، می گوید : نقشه های پیش یابی از چشم انداز الگوی زمستانه و غیر قابل تصور از بارش های سراسری در نیمه غربی کشور همچنین در برخی نقاط جنوبی خبر می دهد.
البته در ادامه این گزارش آمده است که کماکان مناطق شمالی کشور پای ثابت بارش ها خواهند بود.
جزئیات ورود سیستم بارشی به کهگیلویه و بویراحمد
 
پائیز فراتر از نرمال و زودرس در راه است
یکی دیگر از این گزارشات به استناد مدل پیش بینی کننده اروپا ، وضعیت آب و هوا و بارش ها در پائیز را پیش بینی کرده است .
در این گزارش آمده است پیش بینی جدید هواشناسی معتبر اروپا از معدل بارشی مهرماه 98 پائیز زودرس همراه با بارش های بالای نرمال در سراسر باند غربی و شمالی کشور را نشان می دهد.