ابتکار به یاسوج می آید
معاون امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری فردا وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد می شود.
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، معاون امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری فردا به یاسوج سفر می کند و ابتدا در نشست شورای برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد حضور می یابد.
براساس این گزارش، نشست زنان فعال استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه در سالن شماره یک استانداری با حضور «معصومه ابتکار» برگزار می شود.
 معاون امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری پس از این نشست ‌ها، بازدیدی نیز از مرکز توانبخشی و بازپروری بهزیستی خواهد داشت.