کرونا و مدیریت ضعیف اطلاع رسانی / رئیس و معاونی که متناقض می گویند!
تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، شیوع کرونا در کهگیلویه و بویراحمد ، باعث شد بسیاری از مشکلات حوزه بهداشت و درمان این استان بیشتر نمایان شود که ضمن انتقاد از وجود چنین مشکلات و کمبودهایی اما انتظار می رود با پیگیری ها و تلاش های مسئولین و نمایندگان ، این مشکلات و کمبودها مرتفع شود.
در کنار برخی کمبودها اما ضعف های مدیریتی خصوصا در حوزه اطلاع رسانی از جمله مشکلات دانشگاه علوم پزشکی است که نمی توان آن را به پای کمبودها گذاشت و باید آن را صرفا ضعف و سوء مدیریت اشخاص دانست.
عجله کردن برای مصاحبه با رسانه ها در میان برخی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی به گونه ای است که نبود هیچگونه مدیریتی بر این دانشگاه در این موضوع بخصوص را عیان می کند!
از روزهای اول اعلام رسمی آمار ، از طرف برخی رسانه ها به نقل از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام شد معاونت بهداشتی دانشگاه سخنگوی ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی استان است اما در موضوعات حساسی مانند اعلام تعداد بیماران و یا فوتی های ناشی از این بیماری مصاحبه های ضد و نقیضی از برخی مسئولان این دانشگاه منتشر شده است!
بارها دیده شد که برخی از مسئولین این دانشگاه با رسانه های محلی گفتگوهایی انجام داده اند که ساعاتی پس از انتشار ، آن را تکذیب کرده اند یا دیده شد که سرپرست دانشگاه یک مصاحبه داده است و معاون وی مصاحبه ای دیگر که نقض مصاحبه مافوق خود بوده است!
دانشگاهی که از رئیس تا همه معاونین و اکثر مدیران میانی اش همه حکم سرپرستی دارند ، در این مدت به شدت در اطلاع رسانی ضعیف عمل می کنند و داده های مغشوش ، گاها متناقض منتشر می کنند.
آخرین نمونه از سردرگمی اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی در مورد کرونا در کهگیلویه و بویراحمد روز گذشته بود که اطلاع رسانی های متناقضی صورت گرفت! در حالی که سخنگوی ستاد کشوری مقابله با کرونا اعلام کرده بود از این به بعذ اطلاع رسانی تفکیکی استانی اعلام نمی شود و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هم طی مصاحبه اعلام کرده بود که آمار استانی اعلام نمی شود اما دقایقی بعد معاونت بهداشتی دانشگاه در اقدامی متناقض ریز این آمار را در گفتگو با یک رسانه محلی اعلام کرد !
در مورد اینکه آیا آمار اعلام شود یا نشود باید یک دیدگاه کارشناسی و علمی پاسخ یا توضیح و نظر دهد اما اینکه معاونت یک دانشگاه با اولین تماس یک سایت محلی یا خبرگزاری کشوری دستپاچه شود و هر اطلاعاتی را بدون هماهنگی با مسولین و بدون توجه و یا اطلاع از پروتکل اعلامی از مراجع مافوق ، مطرح کند نشان از بی تجربگی و ضعف در مدیریت است که در چنین روزهایی عیان می شود. تاسف بارتر اینکه این اشتباهات مکرر از جایگاهی صورت می گیرد که مسئول اطلاع رسانی در ستاد است و یا از طرف جایگاهی صورت می گیرد که مسئولیت مدیریت حوزه بهداشت و درمان یک استان را بر عهده دارد!
متاسفانه روزانه شاهد اینگونه ضد و نقیض گویی های مسئولین دانشگاه علوم پزشکی هستیم و شاید دلیل عمده آن عدم اطلاع کافی این مسئولین با حوزه خبر و شیوه اطلاع رسانی است که پیشنهاد می شود بحث اطلاع رسانی را یا به روابط عمومی دانشگاه واگذار کنند و رئیس و معاونین و روسای بیمارستان ها یا کارشناسان ، اطلاع رسانی خود را از طریق این کانال اعلام کنند و یا اینکه شفاف همان معاونت بهداشتی سخنگو باشد اما از طریق روابط عمومی دانشگاه مدیریت شود ( به دلیل ضعف در شناخت عناصر خبر) ضمن اینکه سرپرست دانشگاه و دیگر معاونین یا مدیران میانی و مسئولین بیمارستان ها با هر تماس خبرنگاری خودسرانه مصاحبه نداده و همه را به یک منبع هدایت کنند.
لازم به توضیح است هم اکنون هم اکثر اطلاع رسانی مدیران دانشگاه در گفتگوهای اختصاصی با برخی رسانه ها مطرح می شود در صورتیکه مسئولین این دانشگاه باید اطلاع رسانی را به صورت واحد و مدیریت شده از یک منبع به اطلاع همه رسانه ها برسانند !