برچسب ها - دانایی و بهتر زیستن ،محمود منطقیان،تابناک کهگیلویه و بویراحمد