اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: یاسوج
اذان صبح
۰۵:۳۱:۵۳
طلوع افتاب
۰۶:۵۳:۱۹
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۱۸
غروب آفتاب
۱۹:۲۲:۳۵
اذان مغرب
۱۹:۳۸:۵۰