اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: یاسوج
اذان صبح
۰۵:۱۹:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۴۲:۲۹
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۴
غروب آفتاب
۱۹:۲۸:۱۶
اذان مغرب
۱۹:۴۴:۴۲