با مخاطبان
برادران و فرزندان دیار زجر کشیده ی کهگیلویه؛ ﮐﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺧﻮﻥ . ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﮒ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺩﺍﻍ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻓﮑﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰﻭﺍﺭ ﺑﺮ ﺑﺎﻍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻭﺯﺩ .
کد خبر: ۲۵۰۶۸۳
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۲ 24 June 2016
تابناک کهگیلویه وبویراحمد،آنچه در زیر آورده شده است از سری یاد داشت های مخاطبان تابناک کهگیلویه وبویراحمد است که عینا درج می شود و تابناک کهگیلویه وبویراحمد آن را تایید یا تکذیب نمی نماید شما هم می توانید نظر خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.
درخواست اعضای کمپین جاده خون از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

از طرف: اعضای کمپین جاده خون(سوق_دهدشت)
به:آقایان سردار حاج عدل هاشمی پور,حجج الاسلام حاج سید محمد موحد و حاج سیدعلی محمد بزرگواری
موضوع:پیگیری وضعیت جاده سوق_دهدشت
با اهدا سلام و قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران نمایندگان حال و سابق مردم محروم و زجر کشیده کهگیلویه و لنده
همانطور که مستحضرید قریب دوازده سال از عملیات بهسازی و تعریض جاده دوازده کیلومتری لنده_سوق_دهدشت میگذرد.
جاده ای که بوی خون می دهد.
برادران و فرزندان دیار زجر کشیده ی کهگیلویه؛ ﮐﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺧﻮﻥ . ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﮒ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺩﺍﻍ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻓﮑﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰﻭﺍﺭ ﺑﺮ ﺑﺎﻍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻭﺯﺩ . ﮐﻢ ﺳﯿﺎﻩ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﻣﺮﮒ ﺳﭙﯿﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻭ ﮐﻢ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﻟﯽ ﭘﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﻣﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ شهر ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮﻥ ﺁﻟﻮﺩ ﻭ ﺑﯿﺠﺎﻧﺶ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻠﻪ ، ﮐﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺍﺯﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺧﻮﻥ . ﮐﻢ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺷﮏ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ... ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ، ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ، ﺗﺎ ﭼﺎﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ . ﺗﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ، ﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﻭﺯ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﻮﻕ و لنده ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﺟﺎﻥ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻢ ﺷﻬﺮﯼ ﻫﺎ ﻣﺮﺩﻡ لنده و ﺳﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻭﺍﻧﻤﯽ ﺩﺍﺷﺖ . ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺪ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ . ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ، ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ، ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺪ ، ﭼﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﻕ و لنده ﻋﯿﺎﺭﺳﻨﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ، ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ !
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻭﺯﯼ ﻗﺎﺗﻞ ما ﻫﻢ ﺑﺸﻮﺩ ، ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺩﯾﺪﯾﻢ؟
صادقانه،مخلصانه و ملتمسانه از شما بزرگواران تقاضای همراهی و همکاری برادرانه برای حل مشکلات این جاده را داریم.
بدیهی است جناب آقای سردار هاشمی پور با توجه به توان و تجربه ی کاری مرتبط و اهرم نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و جناب آقایان حجج الاسلام موحد و بزرگواری به عنوان نمایندگان ادوار همین مردم در مجلس شورای اسلامی و نفوذ و توان رایزنی در سطح کلان ملی می توانند در کنار هم خدمتی ماندگار و شایسته به مردم لنده،سوق و روستاهای تابعه ارایه نموده و بخش کوچکی از خدمات بی شمار نظام مقدس جمهوری اسلامی به مناطق محروم را از این طریق به سرزمین پرمهر کهگیلویه و لنده ارایه نمایید.
اعضای این کمپین فارغ از جناح بندی های معمول سیاسی و طایفه ای و پرهیز از اقدامات غیرقانونی خواستار برخورداری از حقوق به حق مردم این سامان بوده و بدیهی است هرگونه اعتراض به وضعیت نامطلوب و شرایط بغرنج تنها جاده دسترسی قریب دویست هزارنفر از مردم این شهرها به تنها بیمارستان منطقه مصداق بارز حقوق به حقی است که مردم این سرزمین اسلامی از حکومت اسلامی خود دارند.
امید است شما معتمدین مردم کم توقع و محروم این دیار دست برادری به سوی همدیگر دراز کرده و در کنار هم و دوشادوش یکدیگر برای رضای خدا گره از مشکلات مردم همچون گذشته و این بار پررنگ تر و پر تلاش تر بگشایید.
اجرکم عندالله
و من الله توفیق
اعضای کمپین جاده خون
٩۵/۴/۴نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار